10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
15 czerwca 2021
Volkswagen Transporter T5GP TDi poj. 1968 cm, 
rok produkcji 2014 - I licytacja

OBWIESZCZENIE  O PIERWSZEJ LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz podaje do publicznej wiadomości, że   15 czerwca  2021 r. o godz. 14:20 w msc. Falęcice Parcela 4, 26-803 Promna, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5GP TDi poj. 1968 cm 102 KM rok produkcji 2014 nr rej. WBR21ST

VIN WV1ZZZ7HZFX004829, 4 drzwiowy, 5 osobowy przebieg na 14.11.2020r. ponad 240 tys. km

1 [szt.]

34 400,00

25 800,00


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania jeżeli kwota oszacowania przekracza 5 tys. zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: PKO BP O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki
przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta
wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na
dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do
odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z
podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub
radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9
września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4
ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art.5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę GKm 80/20

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order