Wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego

Oświadczenie o wpłacie bezpośredniej

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o poparcie postępowania alimentacyjnego przez pełnoletniego wierzyciela

Wniosek o wydanie zaświadczenia (fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny)

Formularz skargi na czynność komornika

Wniosek o umorzenie postępowania alimentacyjnego

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Wniosek egzekucyjny można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Komornika bądź przesłać na adres komornika.

Wypełniając wniosek należy podać jak najwięcej informacji o dłużniku. Podanie we wniosku danych takich jak: PESEL, NIP, imiona rodziców znacznie przyspieszy postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel w celu zaspokojenia swojej wierzytelności powinien wskazać majątek dłużnika z którego ma być prowadzona egzekucja (tj. ruchomości, wynagrodzenie za pracę, itd).

W przypadku gdy wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zlecić komornikowi jego poszukiwanie za wynagrodzeniem. W tym celu należy we wniosku egzekucyjnym poinformować komornika o skorzystaniu z takiej możliwości.

Do wypełnionego wniosku należy również dołączyć oryginał wyroku opatrzonego w klauzulę wykonalności.

W przypadku wątpliwości istnieje możliwość kontaktu z kancelarią w celu prawidłowego uzupełnienia wniosku.

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order