25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
05 października 2023
Udział 3/4 nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w msc. Nowy Błędów, gm. Błędów - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE

LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 5 października 2023r. o godz.13:00 a zakończy 12 paźdzernika 2023r. do godz. 13:00 druga licytacja udziału 3/4 części w działce rolnej zabudowanej. Przedmiotem licytacji będzie udział wynoszący 3/4 części w nieruchomości gruntowej położonej w msc. Nowy Błędów 16, gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie, działka zabudowana nr ew. 6 o pow. 1,4600 ha, (obręb: 0056). Działka ma wydłużony kształt, zbliżony do prostokąta. Od strony północnej przylega do drogi gruntowej gminnej, z pozostałych stron do niezbudowanych działek gruntu użytkowanych jako sady. Teren działki jest płaski, z nachyleniem w kierunku południowym. Działka jest ogrodzona tylko na fragmencie stanowiącym siedlisko. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. Na działce znajduje się następująca zabudowa:
1. Budynek mieszkalny – wybudowany w latach 70-tych, o powierzchni zabudowy ok. 103 m2 rozbudowany w latach 90-tych. Budynek z lat 70-tych – podpiwniczony w części, drewniany, obmurowany cegłą. W latach 90- tych budynek został przebudowany – zostało nabudowane poddasze i taras nad sienią oraz dobudowany (z pustaków silikatowych) budynek od strony północno-zachodniej o powierzchni zabudowy 52 m2– niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, łączna powierzchnia zabudowy obecnie wynosi ok. 155 m2. Budynek ocieplony ok. 2016 -2017 r. - w całości oklejony styropianem, zaciągnięty klejem, nieotynkowany. Okna PCV wstawione ok. 2016 -2017 r. Dobudowana część budynku jest w trakcie remontu – położone zostały tynki, nie ma wylewek podłogowych. Ponadto, nie zostało urządzone wejście na poddasze – brak schodów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację (zbiornik bezodpływowy). Budynek posiada centralne ogrzewanie - piec na paliwo stałe.
2. Budynek gospodarczy – użytkowany jako garaż, o wymiarach zewnętrznych 7 m × 10 m, o powierzchni zabudowy 70 m2, wybudowany na przełomie 1989 - 1990 r., murowany parterowy, bez wylewki betonowej wewnątrz, pokryty dachem jednospadowym z blachy trapezowej, otynkowany, drzwi przesuwne metalowe z blachy falistej. Na działce znajdują sie nasadzenia drzew owocowych: jabłoni, śliw oraz czereśni w różnym wieku. Na nieruchomości ustanowione jest dożywotnie i nieodpłatne prawo użytkowania połowy domu mieszkalnego i 4 000 m2 gruntu przy budynkach. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Błędowie plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać. Zgodnie ze studium uwarunowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będów działka znajduje się w obszarze " obszary zabudowy mieszkaniowej" w części bliższej do drogi powiatowej oraz "uprawy polowe". Współwłaściciel nieruchomości: Witold Ptaszek. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00084108/3.

Suma oszacowania wynosi 349 805,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 233 203,33 zł. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2.333,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.980,50zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 2 października 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje.

 

Adres licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/14247

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ w sprawie KM
269/21).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order