10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
14 września 2022
Udział 1/4 nieruchomości rolnych położonych w msc. Palczew, gm. Warka - I Licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 14 września 2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w nieruchomości.

Przedmiotem licytacji będzie udział 1/4 części nieruchomościach rolnych położonych w miejscowości Palczew gm. Warka (obręb 0032), pow. grójecki, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00089003/2. Działki:

 

1. Działka nr 223 o pow. 0,4965 ha, oznaczona jako łąki trwałe (ŁIV-0,2450 ha), sady (S-RIVa-0,2068ha), grunty pod rowami (W-ŁIV-0,0055 ha), grunty pod stawami (Wsr-ŁIV-0,0392 ha). Ma kształt wydłużonego czworokąta o szerokości ~ 34 m. Działka nie jest zabudowana. Teren płaski ze spadkiem w kierunku rzeki Pilicy. Na końcu działki staw. Teren podmokły. . Działka w całości ogrodzona siatką. Działka nie jest uzbrojona. Media w drodze gminnej: energia elektryczna, linia telefoniczna, gazociąg.

Suma oszacowania udziału wynosi 16.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.600,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 120,00zł.

 

2. Działka nr 179 o pow. 0,4380 ha, oznaczona jako grunty rolne zabudowane (Br-RIVa-0,0817ha), sady (S-RIVa-0,3563ha). Ma kształt zbliżony do wydłużonego czworokąta o szerokości ~ 34 m. Teren działki płaski. Działka z dwóch przeciwległych stron ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (dz. 357). Powierzchnię ~ 1600 m zajmuje podwórko gospodarskie, w całości ogrodzone siatką z bramą i furtką. Na podwórku znajdują się nasadzenia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz kwiatów. Na pozostałej nieogrodzonej części działki brak nasadzeń.

Suma oszacowania udziału wynosi 21.250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15.937,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.125,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 160,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie GKM 4/21).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order