25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
14 września 2022
Udział 1/4 nieruchomości rolnych położonych w msc. Palczew, gm. Warka - I Licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 14 września 2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w nieruchomości.

Przedmiotem licytacji będzie udział 1/4 części nieruchomościach rolnych położonych w miejscowości Palczew gm. Warka (obręb 0032), pow. grójecki, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00089003/2. Działki:

 

1. Działka nr 223 o pow. 0,4965 ha, oznaczona jako łąki trwałe (ŁIV-0,2450 ha), sady (S-RIVa-0,2068ha), grunty pod rowami (W-ŁIV-0,0055 ha), grunty pod stawami (Wsr-ŁIV-0,0392 ha). Ma kształt wydłużonego czworokąta o szerokości ~ 34 m. Działka nie jest zabudowana. Teren płaski ze spadkiem w kierunku rzeki Pilicy. Na końcu działki staw. Teren podmokły. . Działka w całości ogrodzona siatką. Działka nie jest uzbrojona. Media w drodze gminnej: energia elektryczna, linia telefoniczna, gazociąg.

Suma oszacowania udziału wynosi 16.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.600,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 120,00zł.

 

2. Działka nr 179 o pow. 0,4380 ha, oznaczona jako grunty rolne zabudowane (Br-RIVa-0,0817ha), sady (S-RIVa-0,3563ha). Ma kształt zbliżony do wydłużonego czworokąta o szerokości ~ 34 m. Teren działki płaski. Działka z dwóch przeciwległych stron ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (dz. 357). Powierzchnię ~ 1600 m zajmuje podwórko gospodarskie, w całości ogrodzone siatką z bramą i furtką. Na podwórku znajdują się nasadzenia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz kwiatów. Na pozostałej nieogrodzonej części działki brak nasadzeń.

Suma oszacowania udziału wynosi 21.250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15.937,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.125,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 160,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie GKM 4/21).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order