06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 maja 2021
Udział 13/48 nieruchomości położonych w msc. Błeszno, 
gm. Radzanów - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 19 maja 2021r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV  odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w nieruchomości.

 

Przedmiotem licytacji  będzie udział wynoszący 13/48 części w  nieruchomościach rolnych i leśnych  położonych  w miejscowości Błeszno,  obręb 0001, gmina Radzanów, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie. Nieruchomość składa się  z działek nr 203 o powierzchni 0,6100 ha, 231 o powierzchni 0,0500 ha, 233 o powierzchni 0,0300 ha, 396 o powierzchni 0,2200 ha, 419 o powierzchni 0,3900 ha, 446 o powierzchni 0,2400 ha, 483 o powierzchni 0,1300 ha, 531 o powierzchni 0,4000 ha, 533 o powierzchni 0,8200 ha, 590 o powierzchni 0,2200 ha, 619 o powierzchni 0,6000 ha, 648 o powierzchni 0,5400 ha, 670 o powierzchni 0,0800 ha, 747 o powierzchni 1,3300 ha, 781 o powierzchni 0,2300 ha - działki o łącznej powierzchni 5,8900 ha - w tym działka numer 619 zabudowana fundamentami betonowymi po spalonym drewnianym budynku mieszkalnym o powierzchni zabudowy 72,00 m2, murowanym budynkiem inwentarskim o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 68,40 m2.  Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą nr RA2G/00011781/9. Współwłaściciel nieruchomości:  Jarosław Kuźma.

 

Suma oszacowania udziału 13/48 wynosi 30 360,00 zł

zaś cena wywołania  jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 770,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 036,00zł.

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: PKO BP  O/Radom 82 1020 4317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.  (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM  114/19).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order