25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
11 maja 2023
Udział 1/2 nieruchomości lokalowej o pow. 58,30m2 położonej w msc. Stromiec, pow. białobrzeski - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 11 maja 2023r. o godz.12:00 a zakończy 18 maja 2023r. do godz. 12:00 druga licytacja udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym o pow. 58,30 m2. Przedmiotem licytacji będzie udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości lokalowej, zlokalizowanej przy ul. Białobrzeskiej 3 m. 1 w miejscowości Stromiec, (obręb 0023 gm. Stromiec), pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, dla której księgę wieczystą nr KW RA2G/00017266/5 prowadzi Sąd Rejonowy w Grójcu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach wraz z udziałem wynoszącym 11125/100000 części we własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr RA2G/00016820/0 stanowiącej zabudowaną działkę 556/7 o pow. 0,1169 ha. i części wspólne budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 58,30 m2. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz przynależna piwnica (11,41 m2). Lokal znajduje się na parterze w 3-kondygnacyjnym, 2- piętrowym, budynku wielorodzinnym, wybudowanym w 1970 r. w technologii tradycyjnej.

Suma oszacowania udziału wynosi 89 566,00zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 710,66zł.

Najniższe postąpienie wynosi: 598,00zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 956,60zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.

35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 8 maja 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika (wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych.

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 774/20).

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 774/20

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order