25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
29 marca 2023
Nieruchomość zabudowana o pow. 1,18 ha, położona w msc. Zacharzów, gm. Radzanów - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 29 marca 2023r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy Grójec, ul. Sportowa 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna, położona w msc. Zacharzów 7, gm. Radzanów, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 304 o powierzchni 1,2171 ha, (obręb 0016), dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00018545/2.
Działka w kształcie wielokąta, położona jest przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej. Od frontu przy drodze działka ma szerokości około 15,5 metra na długości około 22,5 metra, następnie działka ma szerokość 10 metrów na długości około 21 metrów a dalej ma szerokość około 16 metrów. Działka w części siedliskowej jest zabudowana starymi budynkami: murowanym budynkiem mieszkalnym, murowanym budynkiem produkcyjno-usługowym i gospodarczym dla rolnictwa, częścią murowanego budynku produkcyjno-usługowego i gospodarczego dla rolnictwa ok. 15% pozostała część budynku posadowiona na sąsiedniej działce nr 305/1 stanowiącej własność osoby trzeciej. Za budynkami jest niewielkie zadrzewienie a dalej posadzone są truskawki. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność osobista mieszkania na rzecz osoby trzeciej o oszacowanej wartości 45 000,00zł. Gmina poinformowała, iż zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy ( gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego) " działka nr 304 położona w m. Zacharzów od drogi na głębokość 100 mb jest działką zabudowaną istnieje możliwość jej zabudowy z chwilą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy".
Suma oszacowania wynosi 225 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 750,00zł.
Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 1 688,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 500,00zł.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas 35 1600 1462 1853 6337 6000 0007 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 472/07).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order