06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
17 listopada 2022
Nieruchomość rolna o pow. 0,6 ha położona w msc. Grodzisko Trąbki, gm. Stara Błotnica - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

17 listopada 2022r. o godz.10:00 a zakończy 24 listopada 2022r. do godz. 10:00 pierwsza licytacja nieruchomości rolnej o pow. 0,6 ha. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna, gruntowa, położona w msc. Grodzisko Trąbki, (obręb 0003), gm. Stara Błotnica, pow. białobrzeski woj. mazowieckie o powierzchni 0,6000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00028111/4. Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 11 (pow. 033,00ha, wg. wypisu grunty orne RV ) i 12 (pow. 027,00ha, wg. wypisu łąki trwałe ŁIV i nieużytki N). Na tym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg. studium działki ewidencyjne nr 11 i 12 znajdują się na terenach rolnych. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się grunty użytkowane rolniczo, a w odległości ok. 0,5 km na południe znajdują się zabudowania miejscowości Grodzisko. Działki bez dostępu do sieci infrastruktury energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna znajduje się w odległości ok. 500 m na południe od granic nieruchomości, w miejscowości Grodzisko. Dojazd do nieruchomości droga gminną (nr 110415W) asfaltową a następnie gruntową, łączącą miejscowości Grodzisko – Trąbki –Wola Gozdowska – Stare Żdżary. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 11 oraz 12. Działki ewidencyjne o numerach 11 i 12 stanowią jedną całość pod względem gospodarczym i nie są użytkowane od ok. 2017r. Działka nr 11 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, stanowi w całości grunty orne. Działka jest płaska, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 12 o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, nieużytkowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz zadrzewieniem śródpolnym znajdującym się w północnej części działki. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej o nawierzchni gruntowej. Właściciel nieruchomości Janusz Maciążek.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24 listopada 2022r. o godzinie: 10:00.

Suma oszacowania wynosi 11 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 120,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 14.11.2022r. do godz. 23,59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienie do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje.
Adres licytacji: https://elicytacje.komornik.pl/items/7818/grunty-o-pow-0-6-ha-msc-grodzisko-trabki-gm-stara-blotnica-wiecej-na-wwwkomornik-grojecpl

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie
www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 110/21).
W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 110/21

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order