06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 października 2022
Nieruchomość lokalowa o pow. 58,30m2 oraz udział w nieruchomości gruntowa położone w msc. Stromiec, pow. białobrzeski - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ 
I GRUNTOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 19 października 2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy Grójec, ul. Sportowa 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalu mieszkalnego i udziału w działce gruntu. Przedmiotem licytacji będą nieruchomości położone przy ul. Białobrzeskiej 3, w msc. Stromiec, ( obręb 0023 gm. Stromiec), pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, dla których księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Grójcu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach.


1. Lokal mieszkalany o pow. 58,30 m2 - nieruchomość lokalowa, zlokalizowana przy ul. Białobrzeskiej 3 m. 1 w miejscowości Stromiec, nr KW RA2G/00017266/5 wraz z udziałem w 2225/10000 prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr RA2G/00016820/0 stanowiącej zabudowaną działkę 556/7 o pow. 0,1169 ha. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 58,30 m2. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz przynależna piwnica (11,41 m2). Lokal znajduje się na parterze w 3-kondygnacyjnym, 2- piętrowym, budynku wielorodzinnym, wybudowanym w 1970 r. w technologii tradycyjnej. Licytacja obejmuje całą nieruchomość lokalową jednak licytowane będą udziały po 1/2 części nieruchomości stanowiących współwłasność Marek Kucharski, Karolina Bąk.
Suma oszacowania wynosi 179 132,00 zł zaś udziałów odpowiednio 1/2 części nieruchomości - 89.566,00zł. cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi za udziały 134 349,00zł. udziałów odpowiednio 1/2 części nieruchomości 67 174,50zł

Najniższe postąpienie w licytacji udziału wynosi 672,00zł Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest za udział 1/2 części nieruchomości - 8 956,60zł przestępując do licytacji całej nieruchomości rękojmia wynosi 17 913,20zł.

 

2. Udział wynoszący 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089r. nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 556/3- 0,0473 ha, 556/4-0,0678ha, 556/6- 0,0311ha łączna pow. 0,1462 ha. Działki te stanowią jedną całość pod względem gospodarczym. Są użytkowane wspólnie z innymi nieruchomościami tj. z zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nieruchomością stanowiącą działkę nr 556/7 oraz nieruchomością zabudowaną budynkiem gospodarczym stanowiącą działkę nr 556/5. Działka 556/6 stanowi drogę dojazdową do ww. budynku mieszkalnego. Numer księgi wieczystej RA2G/00016822/4. Suma oszacowania udziału 1/6 wynosi 3 629,00zł zaś udziału 1/12 - 1 814,50zł Licytowane będą udziały po 1/12 części dłużników. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 721,75zł. zaś udziału 1/12 wynosi 1 360,88zł
Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 14,00zł. Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/6 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 362,90zł. udziału 1/12 - 181,45zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na www.komornik-grojec.pl w sprawie KM
774/20).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order