06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
09 czerwca 2021
Nieruchomość gruntowa położona w msc. Zalesie, gm. Grójec

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 9 czerwca 2021r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja działki o pow. 5.000 m kw. Przedmiotem licytację będzie  nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Zalesie , gm. Grójec, woj. mazowieckie, działka nr ew. 242/8, (obręb 0042), o pow. 0,5 ha  o kształcie wydłużonego czworokąta o wymiarach ok 45 m x 110 m. Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu dróg powiatowych 1604W Szczęsna-Rożce i 1605W Załącze-Zalesie, w niedalekiej odległości od drogi krajowej DK 50. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości to zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa z pojedynczymi usługami wzdłuż dróg zbiorczych oraz tereny upraw rolnych i sadowniczych. Plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów utracił moc. W sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kierunek dla działki to tereny sadownicze 87%, drogi powiatowe 13%. Dostępna infrastruktura techniczna to: sieć wodociągowa (przebieg zgodnie  mapą zasadniczą), sieć gazowa (gazociąg przebiega wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki), sieć energetyczna.  Przy skrzyżowaniu dróg powiatowych, poza ogrodzeniem na przedmiotowej działce  znajduje się krzyż. Działka nie jest użytkowana. Właściciel nieruchomości Zakład Energetyki Cieplnej WARMEX Sp.zo.o we Włocławku w likwidacji. Dla nieruchomości   Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00087340/2.  

Suma oszacowania wynosi 160.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120.000,00zł.

Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 1.200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.000,00zł.  

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: PKO BP O/Radom 82 1020 4317 0000 5302 0093 7615 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.   (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 1014/17).     
 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order