25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
25 lipca 2022
Licytacja elektroniczna lokalu mieszkalnego położonego w msc. Grójec, gm. Grójec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

15 września 2022r. o godz.12:00 a zakończy 22 września do godz. 12:00 pierwsza licytacja mieszkania o pow. 34 m.kw. Przedmiotem licytacji będzie lokal mieszkalny położony przy ul. Zastacyjnej 6i m. 68, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/00084178/4.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest przy ulicy Zastacyjnej 6 i m. 68 w Grójcu, powiat grójecki, województwo mazowieckie, o powierzchni użytkowej 34,51 m2, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju a także balkonu. Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze budynku wielomieszkaniowego. Z własnością lokalu związany jest udział 3451/421375 części w nieruchomości wspólnej, tj. działki nr 2012/34 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1G/00084178/4. Stan prawny nieruchomości na której posadowiony jest budynek opisany w księdze wieczystej nr RA1G/00081089/2. Nieruchomość lokalowa położona w budynku wielomieszkaniowym. Działka nr 2012/34 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o czterech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 1.305 m2. Budynek został oddany do użytkowania ostateczną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu, z dnia 09 grudnia 2010 r., nr PINB-7357/147/2010. W budynku usytuowane są 62 lokale mieszkalne, a w kondygnacji podziemnej – garaż podziemny o 42 miejscach postojowych. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych oraz garażu wielostanowiskowego wynosi 4.213,75 m2. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej, murowanej, otynkowany, pokrycie dachu z blachy. Budynek posiada balkony. Klatka schodowa i korytarze: podłogi i schody - terakota, ściany – tynk cementowo-wapienny z malowaniem farbą. Instalacje w budynku: woda, kanalizacja, gaz, c.o., elektryczna, telefoniczna. Nieruchomość wspólną stanowi działka gruntu oraz te części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a mianowicie: fundamenty i konstrukcje budynków, ściany zewnętrzne, elewacje, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, instalacje i pomieszczenia techniczne. Teren, na którym posadowiony jest budynek z przedmiotowym lokalem jest ogrodzony i zagospodarowany nasadzeniami krzewów ozdobnych, utwardzony w częściach komunikacyjnych kostką brukową. Mieszkanie o nasłonecznieniu jednostronnym. Według stanu na dzień oględzin nieruchomości tj. 26.01.2021 r. lokal mieszkalny był całkowicie wykończony i zamieszkały. Mieszkanie zostało wykończone po zakupie i od tego czasu nie było odnawiane. W lokalu mieszkają dwie pełnoletnie osoby.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.09.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 202.000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienie do licytacj należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje. Adres licytacji:

https://e-licytacje.komornik.pl/items/7009/mieszkanie-o-pow-34-m-kw-grojec-wiecej-na-wwwkomornik-
grojecpl

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie
www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 355/20).
W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 355/20

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order