10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
14 maja 2024
Kia Carnival 2.9CRDI 2002r oraz FS-Lublin 332212 1999r. - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz podaje do publicznej wiadomości, że 14 maja 2024r. o godz. 14:30  pod adresem: Zalesie 10, 05-650 Chynów, pow. grójecki woj. mazowieckie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

 

Lp. Nazwa ruchomości                                                     Ilość       Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________________
 1.   Kia Carnival 2.9 CRDI diesel, r prod. 2002            1 [szt.]             3.100,00 zł                         2 325,00 zł
       nr rej. WGR FR40, VIN: KNEUP751226273946,                                                                      

       kolor srebrny,  polisa do 11-07-2024r.                                                                                      minimalne

       przebieg ok. 270 tys. km na dzień 21.09.2023r.                                                                      postąpienie

       pojazd nie jest użytkowany od pewnego czasu                                                                      117,00zł
_____________________________________________________________________________________________________________

2.   FS-LUBLIN 332212 furgon, diesel, r prod.1999    1 [szt.]             3.500,00 zł                         2.625,00 zł
      nr rej. WGR 39546, VIN: SUL332212X0038815,

      pojemność silnika: 2417 cm³, kolor czerwony,  

      skrzynia biegów manualna, polisa do 19-05-2024r.,                                                                minimalne

      przebieg ok. 170  tys. km na dzień 17.01.2024r.,                                                                      postąpienie

      termin  badania technicznego 08-03-2025 r.                                                                             132,00zł

_____________________________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Rękojmia nie jest wymagana.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art.5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 178/23

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order