25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 grudnia 2022
Działki rolne położone w msc. Jakubów, gm. Stara Błotnica - II licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  7 grudnia 2022r. o godz. 12:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej  14   odbędzie się druga licytacja działek rolnych i leśnych. Przedmiotem licytacji są nieruchomości  rolne położone w miejscowości Jakubów, (obręb: 0006), gm. Stara Błotnica, powiat: białobrzeski, województwo: mazowieckie,   działki: nr 10, nr 24, nr 138, nr 156, nr 209, nr 388, nr 407,  dla których  Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA2G/00007759/5.   Działki:

1. Działka nr 209  o pow.  0,0700 ha. Działka narożna, w kształcie trójkąta, położona przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej. Na działce znajduje się  miejsce kultu religijnego –  murowana kapliczka. Działka nie jest ogrodzona, nie jest uprawiana, porośnięta trawą. Bezpośrednie sąsiedztwo to zabudowa zagrodowa. Suma oszacowania wynosi 2.000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    1.333,33zł.

Rękojmia wynosi:  200,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi:14,00zł.

2. Działka nr 138  o pow.  0,3300 ha. Kształt działki to wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 9 m x 343 m. Dojazd drogą gruntową, teren płaski. Działka położona na terenie bez dostępu infrastruktury technicznej i nie jest uprawiana.   Sąsiedztwo i otoczenie to grunty rolne. Suma oszacowania wynosi 6.000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    4.000,00zł.

Rękojmia wynosi:  600,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 40,00zł.

3. Działka nr 156  o pow.  0,4100 ha.Kształt działki wydłużony wielokąt o wymiarach ~ 14 m x 302 m. Działka przylega do drogi powiatowej tj. dz. nr 210/1. Działka nie jest uprawiana. Na działce znajduje się stanowisko słupowe. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty rolne.  Suma oszacowania wynosi 8.000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    5.333,33zł.

Rękojmia wynosi:  800,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 54,00zł.

4. Działka nr 10  o pow.  0,1900 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 7 m x  ~ 327 m. Dojazd drogą polną. Działka położona na terenie bez dostępu infrastruktury technicznej, porośnięta olszyną. Działka położona przy granicy z gminą Radzanów. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty leśne  i pola uprawne. Suma oszacowania wynosi 2.600,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    1.733,33zł.

Rękojmia wynosi:  260,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 18,00zł.

5. Działka nr 24  o pow.  0,1800 ha. Kształt działki wydłużony czworokąt o długości  ~ 276 m i szerokości od ~ 3 do ~ 8 m. Dojazd drogą polną.  Działka położona na terenie bez dostępu infrastruktury technicznej, porośnięta olszyną. Działka położona przy granicy z gminą Radzanów. Sąsiedztwo i otoczenie to grunty leśne  i pola uprawne. Suma oszacowania wynosi 2.600,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    1.733,33zł.

Rękojmia wynosi:  260,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 18,00zł.

6. Działka nr 388  o pow.  0,2100 ha.  Kształt działki wydłużony czworokąt o wymiarach ~ 8 m x ~ 227 m. Dojazd drogą nieutwardzoną. Teren płaski, działka porosnięta lasem. Bezpośrednie sąsiedztwo to grunty leśne. Suma oszacowania wynosi 9.800,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    6.533,33zł.

Rękojmia wynosi:  980,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 66,00zł.

7. Działka nr 407  o pow.  0,2200 ha.Kształt działki wydłużony czworokąt  o wymiarach ~ 7 m x 326 m. Działka przylega do drogi powiatowej tj. dz. nr 210/1. Dojazd drogą nieutwardzoną. Teren płaski, działka porosnięta lasem.  Bezpośrednie sąsiedztwo to grunty leśne. Suma oszacowania wynosi 8.100,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    5.400,00zł.

Rękojmia wynosi:  810,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi: 54,00zł.

Właściciel nieruchomości: Stanisław Pałczyński. W księdze wpisane jest ograniczone  prawo rzeczowe jednak "dożywotnik" nie żyje. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.  Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie  35 16001462 1853 6337 6000 0007 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.   (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KMP 32/11).

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order