25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
24 listopada 2021
Działki rolne położone w msc. Jadwigów, gm. Błędów

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 24 listopada 2021r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rejonowego w Grójcu  mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się druga licytacja działek rolnych. Przedmiotem licytacji są nieruchomości rolne położone w miejscowości Jadwigów, (obręb 0021),  gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie   dla  których  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00025217/9. Działki:

 

1. Działka nr 38 – o powierzchni 2,4100 ha, oznaczona jako nieużytki (N – 0,06 ha), pastwiska trwałe (PsIV – 0,14 ha) sady (S-RIIIa – 2,19 ha) i rowy (W- 0,02 ha), wąska działka o wydłużonym kształcie, wymiary ok. 37,2 m × 603 m, działka od strony południowej nieużytkowana rolniczo, dalej niewielkie zadrzewienie oraz staw. Na działce znajduje się 1000 szt. wiśni Łutówki w wieku ponad 25 lat.
Suma oszacowania wynosi 222 767,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 148.511,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 276,70zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 1.671,00zł.

 

2. Działka nr 40 – o powierzchni 0,7300 ha, oznaczona jako grunty orne (RIIIa – 0,41 ha) sady (S-RIIIa – 0,18 ha), grunty zadrzewione i zakrzewione (LzIV – 0,09 ha), pastwiska trwałe (PsIV – 0,04 ha) i rowy (W- 0,01 ha), bardzo wąska, o wydłużonym kształcie, wymiary ok. 13,5 m × 573 m, działka w całości obsadzona drzewami śliwy  w wieku ponad 8 lat.
Suma oszacowania wynosi 72 539,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48.359,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 253,90zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 545,00zł.

 

3. Działka nr 70 - o powierzchni 0,5400 ha, oznaczona jako sady ( S-RIIIa – 0,36 ha, S-IIIb – 0,13 ha, SIVa – 0,05 ha), bardzo wąska, o wydłużonym kształcie, wymiary ok. 13,4 m × 398 m, działka w całości obsadzona jabłoniami w wieku ponad 25 lat. Linia energetyczna wzdłuż północnej granicy.
Suma oszacowania wynosi 53 659,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35.772,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  5 365,90zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 403,00zł.

 

4. Działka nr 186 – o powierzchni 0,1100 ha, oznaczona jako łąki trwałe (ŁIII – 0,07 ha, ŁIV – 0,04 ha), obszar podmokły, działkę przecina niewielki ciek wodny, działka nachylona w kierunku południowym. Działka  nieużytkowana rolniczo jedynie od strony północno wschodniej grunty zagospodarowane pod uprawy sadownicze.
Suma oszacowania wynosi 5 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   3.666,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  550,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 42,00zł.

 

5. Działka nr 192- o powierzchni 0,2100 ha oznaczona jako grunty zadrzewione i zakrzewione (LzIV – 0,0100 ha) oraz  łąki trwałe (|ŁIII – 0,0800 ha oraz |ŁIV – 0,1200 ha). Działka podmokła, od południowo-zachodniej strony przylega do cieku wodnego, nieużytkowana rolniczo.
Suma oszacowania wynosi 10 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  1 050,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 79,00zł.

 

6. Działki  nr 207 i 210  o łącznej pow. 0,14 ha w tym działka nr 207 o powierzchni 0,1300 ha oznaczona jako łąki trwałe, |ŁIII – 0,0600 ha oraz |ŁIV – 0,0700 ha. Działka podmokła, nieużytkowana rolniczo. Działka nr 210 - o powierzchni 0,0100 ha, oznaczona jako grunty zadrzewione i zakrzewione -LzIV, porośnięta krzewami i drzewami, nieużytkowana rolniczo.
Suma oszacowania wynosi 6 970,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   4.646,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  697,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 53,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: PKO BP O/Radom 82 1020 4317 0000 5302 0093 7615 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.   (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 464/19).     

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order