06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 grudnia 2022
Działki rolne i leśne położone w msc. Tursk-Łępin, gm. Stara Błotnica - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 7 grudnia 2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy Grójec, ul. Sportowa 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja działek rolnych i leśnych. Przedmiotem licytacji będą nieruchomości położone w msc. Tursk-Łępin,(obręb 0021) gm. Stara Błotnica, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie dla których Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2G/00022105/7.

 

1. Działka nr 412 o powierzchni 2,6200 ha w kształcie prostokąta o szerokości około 27 metrów i długości około 956 metrów. Działka od strony północnej przylega do drogi asfaltowej, powiatowej, gdzie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Od tej strony znajduje się część siedliskowa działki i pozostałości po starych zabudowaniach w pozostałej części działka to grunty orne. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Błotnica teren 100 metrów od drogi predestynowany jest pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową pozostała część to teren rolny.

Suma oszacowania wynosi 115 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 11 500,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 863,00zł.

 

2. Działka nr 428 o powierzchni 0,2600 ha w kształcie prostokąta o szerokości około 4,3 metra i długości
około 605 metrów. Od strony wschodniej działka przylega do drogi gminnej stabilizowanej szlaką. Sąsiedztwo i otoczenie to tereny rolne niezabudowane i leśne bez dostępu do infrastruktury technicznej. Teren płaski. działka porośnięta lasem sosnowo- brzozowym w wieku ok. 50 lat.
Suma oszacowania wynosi 6 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

4 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 600,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 45,00zł.

 

3. Działka nr 559 o powierzchni 1,1500 ha w kształcie prostokąta o szerokości około 18m i długości około 660m. Od strony północno-zachodniej przylega do drogi gminnej stabilizowanej szlaką i z tej strony działka użytkowana jest rolniczo, ( grunty orne). W pozostałej części działka jest zadrzewiona, (brzozy i sosny oraz zadrzewienie śródpolne. Sąsiedztwo to tereny rolne niezabudowane i leśne.
Suma oszacowania wynosi 25 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 2 500,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 188,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KMP 11/21).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order