25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
29 marca 2023
Działki położone w msc. Trzylatków Duży, gm. Błędów - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 29 marca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości działek rolnych oraz dziaki rolnej zabudowanej. Przedmiotem licytacji będą nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Trzylatków Duży gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działki:


1. Działka nr 184 o powierzchni 0,92 ha, oznaczona jako sady (S-RIIIa i S-RIIIb), kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach, ok. 40 × 230 m. Działka obsadzona gruszami oraz wiśniami, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00029037/1.
Suma oszacowania wynosi 93.176,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69.882,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.317,60 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 699,00 zł.


2. Działka nr 177 o powierzchni 0,52 ha, oznaczona jako sady (S-RIIIa), o wymiarach ok. 23 × 235 m. Działka w całości obsadzona jabłoniami. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00029037/1.
Suma oszacowania wynosi 49.532,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37.149,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.953,20 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 372,00 zł.


3. Działka nr 178 o powierzchni 0,32 ha, oznaczona jako sady (S-RIIIa), o wymiarach ok. 14 × 230 m, działka w całości obsadzona jabłoniami. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00066030/3.
Suma oszacowania wynosi 30.481,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22.860,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.048,10 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 229,00zł.


4. Działka zabudowana nr 73 o powierzchni 5,83 ha o nieregularnym kształcie. Na działce znajduje się następująca zabudowa: budynek mieszkalny I – wybudowany w 1986 r., murowany, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 130 m2; budynek mieszkalny II – wybudowany w latach 60- tych, murowany, podpiwniczony, o pow. zabudowy 72 m2 ; budynek gospodarczy (garaż)  wybudowany ok. 1978-1979 r. murowany, w części podpiwniczony, o powierzchni zabudowy ok. 162 m2; budynek gospodarczy (stodoła) – wybudowany w 1970 r. budynek wykorzystywany jako garaż i przechowalnia owoców; budynek magazynowy (przechowalnia owoców) – wybudowany w 2012 r., o powierzchni ok. 682 m2. Na pozostałej części znajdują się nasadzenia w większości jabłoni oraz gruszek, wiśni, śliwek i czereśni w różnym wieku. Na nieruchomości tej ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00024254/3.
Suma oszacowania wynosi 2.052.849,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.539.636,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 205.284,90 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 15.397,00zł.

Dojazd drogą wojewódzką nr 725. Nieruchomości znajdują się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Błędów, działka nr 73 znajduje się na obszarze „zabudowa zagrodowa/gospodarstwa sadownicze” oraz „sady”. Działki nr 177, 178, 184 znajdują się na obszarze „sady”.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 268/19).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order