25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 października 2020
Działki o łącznej pow. 0,7280 ha położone w msc. 
Wola Pieczyska, (obręb 0055), gmina Chynów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 7 października 2020r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 odbędzie się pierwsza licytacja działek o łącznej pow. 0,7280 ha. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa, położona w msc. Wola Pieczyska, (obręb 0055), gmina Chynów powiat grójecki, województwo mazowieckie składająca się z działek: nr 15/27 o powierzchni 0,0891 ha zadrzewiona samosiewami sosny, nr 16/5 o powierzchni 0,0548 ha zadrzewiona sosną, nr 15/30 o powierzchni 0,0893 ha zadrzewiona olszyną, nr 16/7 o powierzchni 0,0547 ha zakrzaczona z nielicznym zadrzewieniem, nr 18/1 o powierzchni 0,0977 ha zadrzewiona sosną z domieszką brzozy, nr 15/34 o powierzchni 0,0894 ha zadrzewiona brzozą i drzewami liściastymi, nr 16/11 o powierzchni 0,0546 ha zadrzewiona osiką z domieszką brzozy i nielicznymi drzewami liściastymi, nr 15/36 o powierzchni 0,0895 ha zadrzewiona brzozą, nr 16/13 o powierzchni 0,0545 ha zadrzewiona sosną i brzozą, nr 16/14 o powierzchni 0,0544 ha zadrzewiona osiką. Działki w kształcie prostokąta lub zbliżonym do prostokąta, bez dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego działki położone na terenie oznaczonym symbolem: 45.18ML1 – tereny zabudowy jednorodzinnej i letniskowej jedynie działka o nr 18/1 położona na terenie oznaczonym symbolem: 45.31RL – tereny kompleksów leśnych. Właściciel nieruchomości: Maja Magdalena Gocel. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00088485/7.

Suma oszacowania wynosi 151.000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113.250,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 1.133,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.100,00zł.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika: PKO BP O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 1293/18).

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

25 października 2023
OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
19 października 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order