06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 maja 2021
Działka z budynkiem mieszkalnym oraz działka rolna położone w msc. Świętochów, gm. Tarczyn - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 19 maja 2021r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej  14  w sali nr IV  odbędzie się pierwsza licytacja domu o pow. 279 m.kw.  z działką o pow. 0,9778 ha oraz działki o pow. 0,03 ha.   Przedmiotem licytacji będą nieruchomości gruntowe  położone przy ul. Warszawskiej 14  w msc. Świętochów, (obręb 0034),  gm. Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie:

 

I. działki  nr ew. 128/2, 129/5 i 221 o łącznej powierzchni 0,9778 ha  zabudowane murowanym budynkiem mieszkalnym z 2008 roku  wolnostojącym, parterowym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 279,45 m.kw. Nieruchomość jest ogrodzona, dojazd droga asfaltową gminną. Nr księgi wieczystej   RA1G/00063147/5
Suma oszacowania wynosi 965.000,00zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 723.750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96.500,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 7.238,00zł. 

 

II. działka rolna obecnie zarośnięta  lasem nr ew. 220 o powierzchni 0,0300 ha.  nr  księgi wieczystej RA1G/00062270/9.  

Suma oszacowania wynosi 10.000,00zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.500,00zł.
Rękojmia wynosi  1.000,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 75,00zł. 
Sąsiedztwo to tereny leśne, rolne oraz  zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do 16 września 2023r.  Dla nieruchomości księgi wieczyste prowadzi  Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Rękojmię można uiścić na konto kancelarii  komornika: PKO BP  SA I O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce. Rękojmia może być również  złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na   www.komornik-grojec.pl w sprawie KMP 54/11).    

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order