10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 maja 2021
Działka z budynkiem mieszkalnym oraz działka rolna położone w msc. Świętochów, gm. Tarczyn - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 19 maja 2021r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej  14  w sali nr IV  odbędzie się pierwsza licytacja domu o pow. 279 m.kw.  z działką o pow. 0,9778 ha oraz działki o pow. 0,03 ha.   Przedmiotem licytacji będą nieruchomości gruntowe  położone przy ul. Warszawskiej 14  w msc. Świętochów, (obręb 0034),  gm. Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie:

 

I. działki  nr ew. 128/2, 129/5 i 221 o łącznej powierzchni 0,9778 ha  zabudowane murowanym budynkiem mieszkalnym z 2008 roku  wolnostojącym, parterowym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 279,45 m.kw. Nieruchomość jest ogrodzona, dojazd droga asfaltową gminną. Nr księgi wieczystej   RA1G/00063147/5
Suma oszacowania wynosi 965.000,00zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 723.750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96.500,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 7.238,00zł. 

 

II. działka rolna obecnie zarośnięta  lasem nr ew. 220 o powierzchni 0,0300 ha.  nr  księgi wieczystej RA1G/00062270/9.  

Suma oszacowania wynosi 10.000,00zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.500,00zł.
Rękojmia wynosi  1.000,00zł.  Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 75,00zł. 
Sąsiedztwo to tereny leśne, rolne oraz  zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do 16 września 2023r.  Dla nieruchomości księgi wieczyste prowadzi  Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Rękojmię można uiścić na konto kancelarii  komornika: PKO BP  SA I O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce. Rękojmia może być również  złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na   www.komornik-grojec.pl w sprawie KMP 54/11).    

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order