06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
15 września 2021
Działka rolna z sadem o pow.4,5253 ha, położona w msc. Warka - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 15 września 2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rejonowego w Grójcu  mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja działki rolnej z sadem o pow. 4,5253 ha.

Przedmiotem licytację będzie  nieruchomość gruntowa położona w Warce, ( obręb 0002),  pow. grójecki woj. mazowieckie, działka  rolna nr ew. 1061/1 o powierzchni 4,5253 ha, dla  której  Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00092754/5.

Nieruchomość znajduje się w północnej części miasta Warka, w sąsiedztwie gruntów rolnych zagospodarowanych jako sady. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 400 m. Działka położona jest przy ul. Fabrycznej, stanowiącej drogę gminną. Działka zachodnim bokiem przylega do drogi o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Działka znajduje się w odległości ok. 500 m od sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej (sieć przy ul. Ropelewskiej). Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Działka z nasadzeniem drzew owocowych - w większości jabłoni oraz śliw.  Część działki nie jest obsadzona. Na działce znajduje się studnia głębinowa.  Działka znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na terenach rolniczych - R. Jak wynika z treści studium są to obszary o dominacji funkcji rolniczej, z przewagą sadownictwa.  
Suma oszacowania wynosi 522 167,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 391 625,25zł.

Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3 917,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 216,70zł.  

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: PKO BP  O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.   (Informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM 67/20). 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order