06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
22 czerwca 2023
Działka rolna o pow. 2,96 ha, położona w msc. Tworki, gm. Jasieniec 
I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 22 czerwca 2023r. o godz. 11:00, a zakończy 29 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 pierwsza licytacja działki rolnej o pow. 2,96ha. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Tworki, gm. Jasieniec, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr 28 o pow. 2,9600ha dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00067202/7. Działka ma kształt wydłużonego czworokąta o szerokości ok.77m. Grunty w klasach: ŁIII, RIVb, RV, S-RIIIb, S-RIVb, S-RV, W. Według stanu na dzień wyceny na powierzchni ok. 0,57 ha znajdował się sad jabłoniowy (odmiany: gloster, mutsu). Działkę dzieli rów a powierzchnię ok. 0,2 ha zajmują samosiejki drzew pospolitych. Za rowem kwatera jabłoni, (ok. 0,39 ha), w różnym wieku – 7-9 lat (odmiana alwa, jonagored i inne). Na kolejnej kwaterze, zajmującej powierzchnię ok 0,40 ha, nasadzenia jabłoni (antonówka - wiek ponad 20 lat, jonagored, delikates – wiek ok. 15 lat). Część działki o powierzchni ok. 0,6500 ha w poprzednich latach zajęta była pod uprawę truskawki -część plantacji była usunięta, a pozostała część przeznaczona do likwidacji. Pozostała część działki nie jest uprawiana. Jabłonie od około dwóch lat nie były poddawane zabiegom agrotechnicznym. Sąsiedztwo i otoczenie to sady i luźna zabudowa zagrodowa. Nieruchomość z dwóch przeciwległych stron ma bezpośredni dostęp do dróg o nawierzchni gruntowej. Wzdłuż granicy z działką nr 29 ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach betonowych wybudowane przez sąsiada. Pozostały teren działki nie jest ogrodzony. Wzdłuż północnej granicy przebiega linia energetyczna (ze stanowiskiem słupowym) i linia telefoniczna. Wzdłuż południowej granicy przebiega gazociąg. Teren działki płaski, przecięty rowem. Działka znajduje się na terenach, dla których nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Suma oszacowania wynosi 277 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 207 750,00zł.
Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2.078,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27.700,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 19 czerwca 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych.
Adres licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/12502/dzialka-rolna-nr-28-o-pow-2-96-ha-wiecej-na

wwwkomornik-grojecpl

(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)-664-69-96/ w sprawie KM
360/21).W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 360/21

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order