10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
07 grudnia 2022
Dom z działką o pow.  0,15ha położony w msc. Kobylin, gm. Grójec - I licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 7 grudnia  2022r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy Grójec, ul. Sportowa 14 w sali nr IV odbędzie się pierwsza licytacja domu  z działką o pow. 1.500m kw. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona  przy ul. Piaseczyńskiej 81 w msc. Kobylin, (obręb 0012), gm.  Grójec, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00071518/6. Działka o nr ew. 62 o pow. 1.500 m kw. zabudowanym parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o pow. całkowitej 357,2 m kw.  i pow. zabudowy 183.3 m kw.  Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej (DW 722 Grójec- Piaseczno).  Inwestycja zrealizowana była w oparciu o decyzję Starosty Grójeckiego o pozwoleniu na budowę z dnia 08.11.2007 r.. Inwestycja polegała na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie starego budynku mieszkalnego i nie została zakończona. Całość została przekryta nowym dachem z blachodachówki. Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej, murowanej (pustak phoroterm, styropian „10”). Konstrukcja opiera się na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych oraz na słupach. Posadowienie obiektu bezpośrednie – na ławach i stopach fundamentowych. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Budynek jest częściowo ocieplony styropianem i zaciągnięty klejem. Właściciel nieruchomości: Mariusz Cybulski.

Suma oszacowania wynosi 500 000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    375 000,00zł.

 

Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 3 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 000,00zł.  Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: BNP Paribas 35 1600 1462 1853 6337 6000 0007 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik  informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art.  4 ciężar obowiązku podatkowego  z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.   (Informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl  w sprawie KM  551/19).

 

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order