10 października 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
16 listopada 2022
!!! Licytacja odwołana!!! Ciągnik CASE 2140E4RM rok prod. 1998 oraz Fiat Ducato 250 poj. 2.3 rok prod. 1998 - I licytacja

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz podaje do publicznej wiadomości, że 16 listopada 2022r. o godz. 11:30 w msc. Tworki 16, 05-604 Jasieniec, pow. grójecki, woj. mazowieckie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

_____________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                              Ilość         Wartość szacunkowa            Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________________


1. Ciągnik CASE 2140E4RM nr rej. WGR6KT5,        1 [szt.]              19 900,00                             14 925,00

VIN CGC015486, rok prod.1998, poj. 3400 cm3,

z kabiną ubezp.do marca 2023r.

                                                                                   

2. Fiat Ducato 250 poj. 2.3,nr rej. WGR02789,       1 [szt.]               12 000,00                             9 000,00
VIN ZFA25000001481226, moc 88 KW
rok prod. 1998, masa całk. 3490 kg,

ładow. 1565 kg, przeg. do marca 2023r.         
_____________________________________________________________________________________________________________

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania jeżeli kwota oszacowania przekracza 5 tys. zł. 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii komornika:
BNP Paribas 35 16001462 1853 6337 6000 0007 lub w gotówce. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc). Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art.5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 360/21

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

e-doręczenia: AE:PL-36558-55901-SWHJI-18

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order