19 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
12 września 2024
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
11 maja 2021
!!LICYTACJA ODWOŁANA!!
Ciągnik rolniczy Steyr Kompakt 4085 oraz Ładowacz czołowy ciągnikowy MT02

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz podaje do publicznej wiadomości, że 11 maja 2021r. o godz. 10:30 w msc. Stara Błotnica 30 26-806 Stara Błotnica, pow. białobrzeski, woj. mazowieckie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ładowacza i druga licytacja ciągnika:

nazwa ruchomości

ilość 

wartość szacunkowa  

cena wywołania  

Ciągnik rolniczy STEYR KOMPAKT 4085 rok prod.2016, poj. 3,4  nr rej. WBR 03UN, VIN ZGJZ01299, pojemność 3387, moc 63 - druga licytacja

1 szt.

130 000,00zł

65 000,00zł

Ładowacz czołowy ciągnikowy MT 02 rok prod. 2016 Metal-Technik Łomża, wysokość podnoszenia 3570 cm, udźwig 1600kg - pierwsza licytacja

1 szt.

10 000,00zł

7 500,00zł

 

Ładowacz jest zamontowany na w/w ciągniku i w przypadku wylicytowania jednej ruchomości konieczne będzie fachowe rozłączenie ładowacza od ciągnika   we własnym zakresie.  Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% w pierwszej i 50% w drugiej licytacji sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto kancelarii  komornika: PKO BP  O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 1 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art.5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 340/19

                        

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order