06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
11 maja 2023
!!! LICYTACJA ODWOŁANA !!! Nieruchomość zabudowana o pow. 2,0960 ha położona w msc. Czyżówka, gm. Stara Błotnica

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się 11 maja 2023r. o godz.10:00 a zakończy 18 maja 2023r. do godz. 10:00 pierwsza licytacja działki z domem. Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Czyżówka 37, gm. Stara Błotnica, (obręb: 0002), pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, w skład której wchodzą działki ewidencyjne nr 123/3 i 123/4, o łącznej powierzchni 2,0960 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą o numerze RA2G/00022301/1. Nieruchomość ma kształt wydłużonego czworokąta o szerokości ok. 64 m. Nieruchomość składa się z dwóch części: zabudowanego podwórka i pola uprawnego. W 2021 roku wykopane zostało „oczko wodne” (staw) na odwodnienie pola. Teren nieruchomości płaski. Część nieruchomości ok. 1.566 m2 została wydzielona pod zabudowę domem jednorodzinnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy - kryty blachodachówką. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 45/08 z dnia 01.10.2008 r. wybudowany został budynek mieszkalny według projektu „dom w rododendronach 6 (W)” pracowni ARCHON oraz zbiornik do gromadzenia nieczystości płynnych. Budynek nie został oddany do użytkowania i nie został jeszcze wykończony ale jest zamieszkały. Część nieruchomości zajętej pod podwórko jest z trzech stron ogrodzona siatką na słupkach metalowych, a od strony drogi jest niedokończone ogrodzenie (fundamenty, cegła klinkierowa, słupki metalowe, brak bramy i furtki). Teren podwórka nie jest utwardzony. Budynek o powierzchni zabudowy 94 m2, i pow. użytkowej wg. operatu 122,8 m2 wybudowany został w 2010 roku (konstrukcja murowana o stropach żelbetowych w układzie mieszanym). Dostępne media: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, (jest też osadnik na ścieki). Pozostała części nieruchomości to grunty orne. W księdze wieczystej jest niezgodność dotycząca nr i powierzchni działek gdyż nie zostały wpisane prawidłowe dane. Działka nr 123/2 została podzielona i utworzona została działka 123/3 o powierzchni 0,0165 ha przeznaczona pod rozbudowę drogi gminnej.
Suma oszacowania wynosi 678 970,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 509 227,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 67 897,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 5 093,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 8 maja 2023r. do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji przez zgłoszenie i podanie odpowiednich danych.
(Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ w sprawie KM 522/21)

W korespondencji oraz przy wpłatach podać sygnaturę Km 522/21

Aktualności

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

 

 

Zadzwoń do nas:

48 664-69-96

poniedziałek - czwartek 9-15

 

06 lipca 2023
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Created with WebWaveCMS

Copyright by Law & Order