Menu główne:

Komornik Sądowy w Grójcu Robert Sienkiewicz

Kancelaria Komornicza w Grójcu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz

ul. Niepodległości 52, 05-600 Grójec

tel./fax (0-48) 664 69 96

email: grojec1@komornik.pl


Wpłaty w kasie kancelarii codziennie od 08:30 do 15:00 lub na rachunek bankowy komornika w:

PKO BP SA I / 0 RADOM nr: 82 1020 4317 0000 5302 0093 7615

Komornik przyjmuje interesantów w czwartki od godziny 9:00 do 15:00.

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 15:00                Ustaw jako stronę startową
Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny i została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym.
Art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji: 1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (...)
3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: 1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne (m.in. opróżnienie pomieszczeń z rzeczy i osób tzw. eksmisje) oraz o zabezpieczenie roszczeń; 2) wykonywanie tytułów wydanych na podstawie odrębnych przepisów(...)


   


Rewirem komorniczym Komornika Sądowego Roberta Sienkiewicza jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Grójcu. Jednakże zgodnie z decyzją wierzycieli, Komornik Robert Sienkiewicz wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń
na terenie całego kraju zgodnie z art. 8 UOKSiE.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.UWAGA

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu "OLX.pl" ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych. Obwieszczenia dostępne są na stronie www.licytacje.komornik.pl i stronie kancelarii www.komornik-grojec.pl.

W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.


Licznik odwiedzin strony:  monitoring pozycji


Powrót na górę strony